De zendingscommissie bestaat uit een evenredig aantal leden uit beide wijkgemeenten. Vanuit beide wijkkerkenraden is er een ambtsdrager afgevaardigd in de commissie.
De Zendingscommissie bestaat sinds 1-9-2016 uit:


A.P. Bouman  
 -  voorzitter
 -  verzorging van de nieuwsbrieven m.b.t. de zendingscollecten (echtpaar  Hermen en Johanneke Kroesbergen en echtpaar Rik en Caroline Mager)
M.C. Hoogerwerf-Boog
 -  ambtsdrager wijk Ichthus
R.C. Kruijt 
 -  algemeen bestuurslid
H.J. Molendijk-van der Heiden
 -  coördinatie zendingsbusjes kinderen, gereedmaken van alle nieuwsbrieven voor uitdeling in onze kerken en coördinatie verkoop dagboekjes GZB
N.J. Moret 
 - verzorging van plaatsing van onze Nieuwsbrieven en De Zendingspost op de website van onze commissie
 -  contactpersoon Rik en Caroline Mager, Rwanda
J. van der Pligt
 -  ambtsdrager wijk 1
 -  penningmeester
 -  websitetekst van onze commissie
 -  contactpersoon zendingsechtpaar Kroesbergen, Zambia
 -  contactpersoon zendingsechtpaar Karsten en Irene, Zuid-Azië; verzorging van de nieuwsbrief
H. Sinterniklaas-van Wingerden 
 -  secretaris 
 -  contactpersoon zendingsechtpaar Folmer, Congo; verzorging van de nieuwsbrief
T.G. de Zeeuw-Schippers 
 - algemeen bestuurslid

Voor het inleveren van kaarten, geboortekaartjes, postzegels, ansichtkaarten en oude mobieltjes blijft het adres: fam. Batenburg, Schelpweg 66.

Ook is het mogelijk om het in een zakje te doen en in de ZEBO-verzoekenbus in "De Hoge Weide" te deponeren; wanneer u ook uw naam en adres insluit, kunt u als dank een verzoekplaatje voor de bewoners aanvragen.

Contact

Heeft u/heb jij een vraag of een opmerking? Stel deze gerust! Kijk in de Gemeentegids 2016-2017, hoofdstuk 8, pagina's 42 en 43, voor de telefoonnummers; of via het emailadres:
Wil(t) u/jij een gift overmaken voor  (één van) onze ondersteunde zendingswerkers? Bankrekening NL78 RABO 0361 8617 10 ten name van Hervormde Gemeente Strijen. Hartelijk dank!