De kerkenraad van wijkgemeente Ichthus verzoekt haar leden met klem om namen in te dienen voor de vacature van ouderling-kerkrentmeester Arie de Man.
U kunt de namen voor 15-09-2017 indienen bij uw wijkouderling of bij de scriba mw DC Driesse, Hilsondusstraat 37.