Update 15 april

Marcel Koster heeft zijn benoeming aanvaard en er zijn geen bezwaren tegen hem ingediend.

In een volgende ronde zijn Willem Barth en Dik Schipper benoemd tot ouderling en Dave Remijnse tot diaken.
Willem Barth en Dave Remijnse hebben hun benoeming aanvaard.

Update 11 maart

De kerkenraad heeft in haar vergadering op 1 maart de volgende gemeenteleden benoemd: * tot ouderling: -Pieter Maris, Julianastraat 81

-Marjo van der Vorm-van der Vinden, Schenkeldijk 123 in 's Gravendeel

* tot diaken:

-Marcel Koster, Noordstraat 8

-Mark Looren, van Gaesbeekstraat 4

Conform de kerkorde hebben zij tot 16 maart de tijd om een besluit te nemen over hun benoeming.

Wilt u voor hen bidden?

 

Update 3 maart

Er zijn veel namen ingediend, waarvoor wij u hartelijk danken.

In de 1e ronde zijn Jan van Westen, Piet Rombout en Nico Moret benoemd tot ouderling.  Melis Duimelaar, Cor van Schelven en Govert Voordendag werden benoemd tot ouderling.

We mogen dankbaar vermelden dat Nico Moret en Melis Duimelaar de benoeming hebben aanvaard.
Er zijn geen bezwaren tegen hen en de gevolgde procedure ingediend; we zijn hier dankbaar voor.
De broeders zullen in juni bevestigd worden.

Wij vragen uw gebed voor de vervulling van nog 4  vacatures.

Update 25 januari

De kerkenraad van wijkgemeente Ichthus voelt zich gezegend dat Bert Hofman zijn benoeming tot ouderling-kerkrentmeester heeft aanvaard. De bevestiging van dhr. Bert Hofman zal op 11 maart plaatsvinden.
 

Aftredend en niet herkiesbaar zijn:

Ouderlingen

  • Dhr W Vergeer

Diaken

  • dhr P. van Pelt
  • dhr C.A.E. Rijkers
  • dhr W. Troost

Deze vacatures ontstaan Deo Volente juni 2018.

Aftredend en wel herkiesbaar zijn:

Ouderlingen

  • Mw D.C. Driesse- Driesse
  • Mw C. van Houwelingen- Hoogvliet
  • dhr A. de Jong

Ouderling- kerkrentmeester:

  • dhr A.M. Schram

Er zijn geen tegenkandidaten ingediend; hiermee zijn zij herkozen voor een volgende periode.