Missionaire gemeente

Ook in 2017 zal er D.V. weer een zomerzangavond worden gehouden op het kerkplein.
Meer info over datum en tijd volgt.Missionaire gemeente zijn, dat is een gemeente die aan het evangeliseren is, aan zending doet, en getuige is van Jezus Christus.

Dat is ook de bijbelse opdracht.
Als je het evangelie in je hart ontvangt, mag je het niet voor jezelf houden, maar heb je het weer door te geven opdat ook anderen rijk zullen worden door de genade in Jezus Christus.
Maar al te vaak gebeurt het dat mensen het woord van God horen, maar niet doorgeven. Daarom hebben we de gemeente steeds weer op te roepen om getuige te zijn. Van binnen…….. naar buiten.

Het thema van enige tijd geleden was  ‘de christelijke feestdagen’:

Kerst
De geboorte van de Heere Jezus, de Zoon van God, als Mens hier op aarde.

Goede Vrijdag
Het sterven van de Heere Jezus aan het kruis van Golgotha.

Pasen
De opstanding van de Heere Jezus uit de dood en het graf.

Hemelvaartsdag
De hemelvaart van de Heere Jezus.

Pinksteren
De uitstorting van de Heilige Geest op aarde.