Het gemeenteproject voor het seizoen 2018/19 is Stichting Aleh Israël.
Dit is een groot zorgnetwerk wat zich inzet voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking.

Meer dan 700 kinderen met een ernstig verstandelijke en lichamelijke beperking wonen en krijgen medische, educatieve en rehabilitatieve zorg in verschillende instellingen gevestigd in Israël.
Bij Aleh wordt verder gekeken dan de beperking, het gaat om het kind!
Door het werken aan de ontwikkeling en verrijking van de kwaliteit van leven, worden hiervoor alle mogelijke middelen, therapieën en zorg ingezet.

Voor meer ínformatíe zie www.Aleh.nl